Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011

Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2011

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010

hello vitamin

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010

i'd like to believe you

but i cant
so
i leave youΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

greasy, greasy, greasy hair, easy smile


i saw you walking down Shaftesbury Avenue

excuse me talking

you and me

we could be

walking down in the Wild West End

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010