Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

Friday morning, Saturday night

I don't care if Monday's black

Tuesday, Wednesday heart attack
Thursday never looking back
It's Friday i'm in love


............................................................Today she's been sat there, sat there in a black chair, office furniture,
but it'll be alright,
Cos tonight we'll go drinking we'll do silly things,
and never let the winter in,
And it'll be okay like everyone says, it'll be alright and ever so nice,
We're going out tonight, out and about tonight.
Very tsirida (=cheesy singing screaming) o Brett in this song but I like.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου