Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

greasy, greasy, greasy hair, easy smile


i saw you walking down Shaftesbury Avenue

excuse me talking

you and me

we could be

walking down in the Wild West End

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου